پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تاتارسفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تاتارسفلی 174643 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تاتارسفلی باید ابتدا 0174643 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تاتارسفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0174643123456 را وارد نمایید. شهرستان تاتارسفلی از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده