پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پیش کمر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پیش کمر 1744423 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پیش کمر باید ابتدا 01744423 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پیش کمر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 01744423123456 را وارد نمایید. شهرستان پیش کمر از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده