پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پنج پیکر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پنج پیکر 173432 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پنج پیکر باید ابتدا 0173432 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پنج پیکر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0173432123456 را وارد نمایید. شهرستان پنج پیکر از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پنج پیکر)