پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور دانمارک چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت دانمارک (Denmark) کوپنهاگن (Copenhagen) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت دانمارک) (پایتخت دانمارک کجاست؟) (پایتخت کشور دانمارک) (پايتخت دانمارك) (پایتخت دانمارک چه نام دارد) (نام پایتخت دانمارک) (پايتخت كشور دانمارك) (مرکز دانمارک) (پایتخت دانمارک ) (پایتخت کشوردانمارک) (پایتخت دانمارک کجاست) (پايتخت دانمارک) (نام پایتخت کشور دانمارک) (پایتخت کشور دانمارک کجاست) (دانمارک کجاست) (مرکز دانمارک کجاست) (پایتخت+دانمارک) (پايتخت دانمارك كجاست؟) () (اسم پایتخت دانمارک) (دانمارک پایتخت) (بايتخت دانمارك) (پایتخت دانمارک؟) (پایتخت کشور دانمارک کجاست؟) (پایاخت دانمارک) (پایتخت+کشور+دانمارک) (پایتخت کشور دانمارک ) (پایتخت کشور دانمارک چیست؟) (دانمارک کجاست؟) (مرکز کشور دانمارک) (پایتخت دانمارک) (بایتخت دانمارک) (پایتخت دانمارک) (÷ایتخت دانمارک) (پاتخت دانمارک) (پايتخت كشوردانمارك) (پایتخت دانمارگ) ( پایتخت دانمارک) (پایتخت کشور دانمارک؟) (پایتخت دانماک) (پایتخت کشوردانمارک ) (پایتخت دامارک) (پیتخت دانمارک) (كشور دانمارك) (پایتخت دانمادک) (پای تخت دانمارک) (پایتخت کشور دانمارک چه نام دارد) (کشوردانمارک) (پاىتخت دانمارک) (پایتخت+دانمارک+کجاست؟) (~ايتخت دانمارك) (پایخت دانمارک) (پایتخت سومالی کجاست) (پایتخت آلمان)