پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


طولانی ترین رود اروپا در خاک روسیه

1 پاسخ 1

ولگا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رود روسیه) (طولانی ترین رود روسیه) (رودهای روسیه) () (رود طویل روسیه) (رود طولانی روسیه) (رود روسيه) (رود روسی) (طولانی ترین رود اروپا) (طولانیترین رود روسیه) (رود طویل اروپا) (رودروسیه) (طولانی ترین رودروسیه) (از رودهای روسیه) (رود طویلی در روسیه) (رودهای روسیه ) (رودی در روسیه) (رود اروپا) (رود طولانی اروپا) (نام رودهای روسیه) (طولانی ترین رود روسیه) (رودي در روسيه) (رود در روسیه) (لیست رودهای روسیه) (نام رود روسیه) (رود اروپایی) (رودی در روسیه )