پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پسوند آلودگی

1 پاسخ 1

ناک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پسوند الودگی) (پسوند آلودگی) (پسوندآلودگی) (پسوند الودگی ) (پسوند آلودگي) ()