پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ایلوار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ایلوار 173343 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ایلوار باید ابتدا 0173343 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ایلوار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0173343123456 را وارد نمایید. شهرستان ایلوار از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ایلوار) (ايلوار)