پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ایگدرسفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ایگدرسفلی 172254 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ایگدرسفلی باید ابتدا 0172254 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ایگدرسفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0172254123456 را وارد نمایید. شهرستان ایگدرسفلی از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ایگدرسفلی)