پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


علم صوت شناسی

1 پاسخ 1

اکوستیک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صوت شناسی) (علم صوت شناسی) (صوت شناسي) ()