پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مرتجع فلزی

1 پاسخ 1

فنر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرتجع فلزی) (فلز مرتجع) (نام فلز مرتجع) (فلزمرتجع) (مرتجع فلزي) (فلز مرتجع چیست؟) (معنی مرتجع فلزی) (فلز مرتجع ) (فلز مرتجع در جدول) (نام مرتجع فلزی) (مرتجع فلز) (مرتجع فلزی ) () (مرتجع فلزی) (فلز مرتجع چیست) (��� �ی�� Ә�ی) (مرتجع لاستیکی)