پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ارازگل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ارازگل 174637 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ارازگل باید ابتدا 0174637 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ارازگل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0174637123456 را وارد نمایید. شهرستان ارازگل از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ارازگل)