پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت تاجیکستان چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور تاجیکستان (Tajikistan) طبق آمار 6736000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (آمار جمعیت تاجیکستان) (جمعیت تاجیکستان)