پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آهنگرمحله چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آهنگرمحله 171247 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آهنگرمحله باید ابتدا 0171247 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آهنگرمحله زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0171247123456 را وارد نمایید. شهرستان آهنگرمحله از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده