پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آلتین تخماق چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آلتین تخماق 173478 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آلتین تخماق باید ابتدا 0173478 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آلتین تخماق زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0173478123456 را وارد نمایید. شهرستان آلتین تخماق از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده