پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آقچلی سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آقچلی سفلی 172258 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آقچلی سفلی باید ابتدا 0172258 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آقچلی سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0172258123456 را وارد نمایید. شهرستان آقچلی سفلی از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده