پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سخنگو

1 پاسخ 1

ناطق


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سخنگو) (سخنگو پرسشکده) (سخنگو در پرسشکده) (ناطق در پرسشکده)