پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نقص بینایی در تشخیص رنگها

1 پاسخ 1

کور رنگی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده