پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برنج پوست نکنده

1 پاسخ 1

شالی ، شلتوک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(برنج پوست نکنده) (برنج با پوست پرسشکده) () (برنج پوست نکنده درجدول) (برنج پوست کلفت) (برنج پوست نكنده) (برنج پوست نکنده در پرسشکده) (برنج پوست نکنده درحل جدول) (نام برنج با پوست) (معنی برنج پوست نکنده؛) (نام برنج پوست نکنده)