پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آرخ بزرگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آرخ بزرگ 173475 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آرخ بزرگ باید ابتدا 0173475 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آرخ بزرگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0173475123456 را وارد نمایید. شهرستان آرخ بزرگ از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده