پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نایه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نایه 252532 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نایه باید ابتدا 0252532 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نایه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0252532123456 را وارد نمایید. شهرستان نایه از توابع استان قم می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نايه) ()