پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ضربه فنی در بوکس

1 پاسخ 1

ناک اوت


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ضربه فنی بوکس) (ضربه فنی در بوکس) (نام ضربه فنی در بوکس) (نام ضربه فنی بوکس) (ضربه فني بوكس) (ضربه فنی دربوکس) () (ضربه فنی بکس) (ضربه فنی در بوکس ) (ضربه فنی در بوکس چه نام دارد) (ضربه فنی بوکس ) (ضربه فني در بوکس) (ضربه فنی در بکس)