پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان موجان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان موجان 252527 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان موجان باید ابتدا 0252527 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در موجان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0252527123456 را وارد نمایید. شهرستان موجان از توابع استان قم می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده