پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت سوئیس چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور سوئیس (Switzerland) طبق آمار 7484000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت سوئیس) (جمعیت سویس) () (جمعيت سوئيس) (جمعیت سوییس) (تعداد جمعیت سوئیس) (پایتخت سویس)