پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان لنگرود چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان لنگرود 251344 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان لنگرود باید ابتدا 0251344 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در لنگرود زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0251344123456 را وارد نمایید. شهرستان لنگرود از توابع استان قم می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره لنگرود) (پیشماره لنگرود) (کد لنگرود) (پیش شماره شهرستان لنگرود)