پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آبراه دریاچه ارومیه

1 پاسخ 1

تلخه رود


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ابراه ارومیه) (آبراه ارومیه) (آبراه دریاچه ارومیه)