پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گیو/عیسی آباد/طینوج چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گیو/عیسی آباد/طینوج 252535 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گیو/عیسی آباد/طینوج باید ابتدا 0252535 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گیو/عیسی آباد/طینوج زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0252535123456 را وارد نمایید. شهرستان گیو/عیسی آباد/طینوج از توابع استان قم می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(طینوج)