پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کهک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کهک 252422 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کهک باید ابتدا 0252422 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کهک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0252422123456 را وارد نمایید. شهرستان کهک از توابع استان قم می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()