پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قمرود چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قمرود 252332 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قمرود باید ابتدا 0252332 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قمرود زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0252332123456 را وارد نمایید. شهرستان قمرود از توابع استان قم می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده