پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/مهدیه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/مهدیه 251296 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/مهدیه باید ابتدا 0251296 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/مهدیه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0251296123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/مهدیه از توابع استان قم می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شماره مهدیه)