پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/صنعتی/سلفچگان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/صنعتی/سلفچگان 2523673 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/صنعتی/سلفچگان باید ابتدا 02523673 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/صنعتی/سلفچگان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02523673123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/صنعتی/سلفچگان از توابع استان قم می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده