پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نوعی طبل که با چوب نواخته می شود

1 پاسخ 1

نقاره


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نوعی طبل) (نوعی طبل بزرگ) ()