پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام قدیم مالزی

1 پاسخ 1

مالایا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نام قدیم مالزی) () (مالزی قدیم) (نام سابق مالزی) (نام مالزی قدیم) (���� �ی ���ی ����)