پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع هلیکوپتر

1 پاسخ 1

ایگور ایوانوویچ سیکورسکی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع هلیکوپتر) (مخترع هلی کوپتر) () (مخترع هلیکوپتر کامل) (مخترع هليكوبتر) (مخترع هليكوپتر) (نام مخترع هلیکوپتر) (مخترع هلي كوپتر)