پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ارنست راتر فورد

1 پاسخ 1

پدر فیزیک اتمی و کاشف تئوری اتم


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده