پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت فلزی

1 پاسخ 1

ورشو


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت فلزی) (پايتخت فلزي) (پایتخت فلزی ) (پایتخت فلزی!) () (پایتخت فلزی کجاست) (پایتخت فلزی در جدول)