پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دستجردخلجستان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دستجردخلجستان 252522 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دستجردخلجستان باید ابتدا 0252522 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دستجردخلجستان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0252522123456 را وارد نمایید. شهرستان دستجردخلجستان از توابع استان قم می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده