پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آشفته و پریشان

1 پاسخ 1

مغشوش


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آشفته و پریشان) (اشفته و پریشان) (آشفته و پریشان در جدول) (اشفته وپریشان) (آشفته وپریشان) (اشفته و پریشان در جدول) (پریشان وآشفته) (اشفته و پریشان پرسشکده) (آشفته و پریشان پرسشکده) (آشفته و پریشان ) (آشفته) (پریشان) (پریشان پرسشکده) (اشفته پریشان) (اشفته و پريشان) (اشفته) (پریشان و آشفته) (اشفته و پریشان در پرسشکده) (اشتفه وپریشان) (اشفته وپریشان در جدول) (آشفته پریشان) ()