پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تغار گلی بزرگ

1 پاسخ 1

لانجین


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تغار بزرگ سفالی) (تغار) (تغار گلی بزرگ) () (تغاربزرگ سفالی) (ترازوی بزرگ)