پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مرد دلیر و بخشنده

1 پاسخ 1

همام


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرد بخشنده) (مردبخشنده) (مرد بخشنده در پرسشکده) (مرد دلیر و بخشنده) () (بخشنده) (بخشنده پرسشکده) (دلیر)