پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پاچیان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پاچیان 252633 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پاچیان باید ابتدا 0252633 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پاچیان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0252633123456 را وارد نمایید. شهرستان پاچیان از توابع استان قم می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده