پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


زهر سقراط

1 پاسخ 1

شوکران


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زهر سقراط) (نام زهر سقراط) (زهرسقراط) (نام زهرسقراط) (زهر سقراط در جدول) (زهر سقراط) () (زهر سقراط ) (زهر در پرسشکده)