پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نوعی زردآلوی شیرین

1 پاسخ 1

قیسی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زردآلوی شیرین) (زردالوی شیرین) (نوعی زردآلوی شیرین) (نوعی زرد الوی شیرین) () (نوعی زردالوی شیرین) (نوعی زردالو)