پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نت بیمار

1 پاسخ 1

سل


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نت بیمار) (نت بیمار در جدول) (نت بيمار) (نت بیماری) (نت بیمار ) (نت بیمار دوحرفی) (نت بیمار پرسشکده) (نت بیمار درجدول) (نت بیمار در حل جدول) (نت بیمار جدول) (معنی نت بیمار) () (بیمار پرسشکده) (بیماری پرسشکده) (بیمار) (بیماری در پرسشکده)