پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ینگی کندسیدلر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ینگی کندسیدلر 242376 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ینگی کندسیدلر باید ابتدا 0242376 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ینگی کندسیدلر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242376123456 را وارد نمایید. شهرستان ینگی کندسیدلر از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده