پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ینگجه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ینگجه 241227 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ینگجه باید ابتدا 0241227 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ینگجه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0241227123456 را وارد نمایید. شهرستان ینگجه از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()