پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان والارود چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان والارود 241236 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان والارود باید ابتدا 0241236 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در والارود زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0241236123456 را وارد نمایید. شهرستان والارود از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده