پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هندی کندی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هندی کندی 242294 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هندی کندی باید ابتدا 0242294 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هندی کندی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242294123456 را وارد نمایید. شهرستان هندی کندی از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(هندی کندی)