پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان همایون چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان همایون 241248 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان همایون باید ابتدا 0241248 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در همایون زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0241248123456 را وارد نمایید. شهرستان همایون از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده