پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هزاررود/آستاگل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هزاررود/آستاگل 242287 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هزاررود/آستاگل باید ابتدا 0242287 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هزاررود/آستاگل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242287123456 را وارد نمایید. شهرستان هزاررود/آستاگل از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سایت هزاررود)