پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام یونانی بردیا برادر کمبوجیه

1 پاسخ 1

اسمردیس


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نام یونانی بردیا) (نام یونانی بردیا برادر کمبوجیه) () (برادر کمبوجیه) (نام برادر کمبوجیه) (برادرکمبوجیه)